Iskolai erőszak kezelése a hétköznapokban

jún.24

Iskolai erőszak kezelése a hétköznapokban

Szülőkkel, pedagógusokkal folytatott négyszemközti beszélgetéseken, illetve kisebb súlyú esetek vizsgálata során figyeltünk fel arra a jelenségre, hogy a diákok közötti, illetve a pedagógusokat érintő atrocitások egyre erőszakosabbak. Nem tudják, hol a határ. Sok esetben ennyi az oka és nem több, hogy az iskolákban jogsértéseket, bűncselekményeket követnek el. E mellett azt is meg kellett állapítaniuk, hogy az iskoláskorúak át sem érzik  cselekedeteik súlyát. Rendszerint nagyon meglepődnek, amikor a gyanúsítotti kihallgatáson azzal szembesülnek, hogy amit egyszerű viccnek, heccnek, „jó bulinak” tartanak, valójában már jogsértés, sőt nem egyszer bűncselekmény.


Mit nevezünk erőszaknak?

Az erőszak kifejezés írja le azokat a gyakran előre eltervezett cselekményeket, amelyek más embereknek fájdalmat, sérülést, szenvedést okoznak, illetve más embereket valamire fizikai erővel vagy hatalmi nyomással kényszerítenek. Az erőszak gyakran agresszióval párosul.


Mit nevezünk iskolai erőszaknak?

Olyan szándékos (vagy gondatlan) negatív cselekedetet, mely
 • a tanulók egymás közötti,
 • a tanulók tanárokkal v. más iskolai alkalmazottakkal,
 • a tanárok tanulókkal (esetleg szülőkkel) szembeni erőszakos viselkedésében nyilvánul meg.

Az iskolai erőszak formái
 • Szóbeli (pl. csúnya beszéd, fenyegetés)
 • Fizikai (pl. bántalmazás)
 • Pszichikai (pl. zaklatás)

A szóbeli erőszak
 • Leggyakrabban előforduló, hétköznapokban leginkább problémát okozó
 • Célpontjai általában az elkövetőnél gyengébb fizikumú tanulók, olyan magányos gyermekek, akinek nehézségei vannak önmaga megvédésében is
 • Megelőzi a fizikai támadást
 • Megjegyzés: gyakran válik célpontjává a pedagógus is

Bűncselekményi alakzatok a szóbeli erőszaknál

1.    Zaklatás

Iskolában (a feljelentések szerint középfokú oktatási intézményekben) leggyakrabban akkor fordul elő, amikor pl. a fiatalok szerelmi háromszögbe bonyolódnak. Ilyenkor (általában) a fiúk minden áron megpróbálják meggyőzni egymást. Ez lehet akár a régi barát is. Pl. Folyamatosan hívogatja társát telefonon. SMS-ben megfenyegeti őt, melytől komolyan tartani lehet, mert p. annak írója bokszoló. („Szállj le a barátnőmről, mert nem éred meg a holnapot!”) Az egyéb információk alapján gyakran történik zaklatás gyengébb fizikumú, magányos, vagy éppen kövér gyerekek sérelmére. Zaklatás esetleges témája lehet egy osztálytárs cigány származása, szélsőségesen eltérő anyagi helyzete.


2.    Zsarolás

Itt is erőszakot, fenyegetést alkalmaz az elkövető, ám attól különbözik a rablástól, hogy a bántalmazást kilátásba helyezik. Pl. ha holnapra nem teljesíti a követelést a megzsarolt személy, akkor történik a bántalmazás. („Ha holnapra nem hozol x összeget, kiverjük a fogaidat”). Amennyiben a sértett teljesíti a követelést, a zsarolók nem fognak megállni, újabb és újabb követeléssel állnak elő, s ez így fog menni, amíg le nem buknak. Itt is csoportos elkövetésről beszélhetünk. Ezért tanácsos a diákoknak (is) az első alkalommal azonnal felnőtt segítségét kérni.


3.    Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

Közfeladatot ellátó személynek minősül pl. a pedagógus, a családgondozó, a buszsofőr, a menetjegy ellenőr, a közterület-felügyelő. Iskolában egyre többször történik ilyen bűncselekmény, amikor a diák a pedagógust valami módon akadályozza munkavégzésében. Ez amikor szóban történik, megvalósulhat  pl.  trágár kifejezés, verbális fenyegetés (kicsinálja, megöli, megveri, hozza sportoló, széles vállú testvérét, apukáját, s megvárják tanítás után, hogy megbeszéljék az esetet), a pedagógus munkájának becsmérlése formában.


4.    Közveszéllyel fenyegetés

Ilyen akkor fordul elő, ha pl. egy diáknak nincs kedve dolgozatot írni, így telefonon bombariadót jelent be. Arra számítva, hogy a rendőrség kiüríti az épületet, azt átvizsgálják, s órákon át nem tudnak tanítani, ezért a beígért dolgozat is elmarad. Kár, hogy a bűncselekmény elkövetője nem számol a következményekkel. A mai technikai eszközök segítségével villám gyorsan elfogják az elkövetőt, akinek szülei kénytelenek lesznek az egész eljárás költségeit megtéríteni. A legtöbb iskolában az elmaradt tanítási órákat szombati napokon pótolják. Vajon ezek után még mindig vicces volt a cselekedet?


A fizikai erőszak
 • Általában csoportosan követik el
 • Jellemző időpont a tanítási idő befejezését követő idő
 • Nagy erőfölényben lévő tanuló a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket üti meg
 • Előfordulhat szünetekben is, felügyelet nélküli időszakot kihasználva (udvar, folyosó eldugott része, mosdó)
 • Gyakran korábbi sérelem áll a háttérben (pl. csúnya beszéd, csúfolódás)
 • Fájdalmat, gyakran sérülést okoz

Bűncselekményi alakzatok a fizikai erőszaknál

5.    Testi sértés

A könnyű testi sértésnél csak akkor indul büntetőeljárás, ha a sértett feljelentést tesz. Írásban kéri, hogy az elkövetőt megbüntessék (ez a magánindítvány). A könnyű testi sértés vétség ügyében a bíróság jár el (kivéve ha akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben követik el). Érkeznek feljelentések 1-2 pofon, lökdösődés ügyében. Amikor a bántalmazás következtében sérült személy tényleges gyógyulási ideje meghaladja a 8 napot, gyakran akkor is könnyű sérülés miatt folyik a büntetőeljárás. Ez azért történik, mert a konkrét sérülések minősítése az igazságügyi szakértők által felállított kategóriák szerint történik. Pl. egy végtag törése súlyos sérülés, az orrcsonttörés szintén. Amikor viszont test szerte tele van valaki kék foltokkal, zúzódásokkal, mindene fáj, több hétig táppénzen van, sérülése büntetőjogi szempontból mégis könnyűnek minősül.
Az iskolában a gondatlanul elkövetett testi sértések kerülnek előtérbe. Amikor egy jól irányzott pofon, lökdösődés során nem is gondolják át a fiatalok, hogy társaik megsérülhetnek. Leeshetnek a lépcsőn, nekieshetnek az ablaknak, ajtónak, a radiátornak. Elsősorban a fiúk úgy gondolják, erőfölényük fitogtatásával, testi erejük bizonyításával a legtöbb nézeteltérést le tudják rendezni. Nem ritkán ezek a fiatalok sportolnak is, pl. bokszolnak, így átlagon felüli fizikai erejük köztudott, a szóbeli nézeteltérések során  is félelmet keltő.
A súlyos testi sértésnél nem kell a sértett feljelentésére várni, a rendőr észlelése alapján hivatalból megindítja a büntetőeljárást. Amennyiben a sértettek sérüléseivel az ügyeletes orvosnál jelentkeznek ellátás céljából, az orvosnak kötelessége azonnal jelezni a rendőrség felé a bántalmazást.


6.    Garázdaság

Ezeket a cselekményeket általában alkohol hatása alatt követik el, többségében a fiúk. A kisebb/nagyobb mennyiségű, alkohol tartalmú ital elfogyasztása után erősnek érzik magukat, mindezt be is mutatják a jelenlévőknek. Erejüket fitogtatva belekötnek másokba (pl. kiabálnak, ordítoznak, bántalmazást követnek el). Ez a viselkedés a jelenlévőkből megbotránkozást, riadalmat vált ki. Ezt a típusú bűncselekményt nyilvános helyen követik el, mindig többen tartózkodnak ott, ahol történik.


7.    Rongálás

Ezt a bűncselekményt az követi el, aki idegen vagyontárgy megrongálásával kárt okoz. (pl. iskolai padot rongál, más iskolai berendezést megrongál (szék, asztal, szekrény, ajtó, ablak, pad), a tanár autójának kerekeit kiszúrja, grafitizés az iskola falára. Itt is érvényes a 20.000,-Ft-os értékhatár. Alatta szabálysértésnek minősül a rongálás.


8.    Rablás

Többségében tanítási időt követően, az iskola kapun kívül követik el diákok sérelmére. A lopástól az különbözteti meg, hogy az érték megszerzése végett az elkövetők erőszakot és/vagy fenyegetést alkalmaznak. A kiskorú (18 év alatti életkorú) elkövetők általában csoportosan követik el a cselekedetet, hiszen egymást erősítve sokkal könnyebb végigcsinálni egy „jó bulit”. Gyakran unatkoznak, s ennek következtében követik el a rablást. Nem is sejtik, hogy ez egy nagyon súlyos bűncselekmény. Azonnal őrizet, majd előzetes letartóztatás jár érte, így a megkezdett iskolát nem tudják folytatni. Értékhatár nincs, mint a lopásnál. Egy hetven forintos apróságnál is ugyanolyan súlyúnak ítélik meg a cselekményt. Erőszaknak minősül pl. egy pofon, több pofon, test szerte ütlegelés egyszerre több oldalról,  rugdosás, leütés. Fenyegetés lehet ha pl. kést vagy pisztolyt tartanak a nyakához, veréssel fenyegetnek, megöléssel fenyegetnek, ha nem adja át értékeit azonnal a sértett.

9.    Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

Sajnos az iskolák igyekeznek intézményen belül kezelni az ilyen és ehhez hasonló eseteket, mintegy kaput nyitva ezzel az ismétlésnek, a folytatásnak. Ilyen lehet pl. amikor a pedagógus rendre int egy-egy fiatalt. Megpróbálja rávenni őt a helyes magatartásra, a kultúrált viselkedésre. Megkísérli figyelmeztetni őt elsődleges kötelességére. Ezt követően a diák rossz néven veszi az intelmeket, s nekitámad a tanárnak (pl. megrúgja, megüti, meglöki).


10.     Kényszerítés

Ritkán történik ilyen súlyos bűncselekmény, amikor pl. a sértett fiatalt társai arra kényszerítik, hogy igyon a pisiből, fejét dugja a WC kagylóba, majd a vizet lehúzzák közben, mustáros kenyér vagy más péksütemény etetése,  stb.


11.    Személyi szabadság megsértése

Ide tartozik, ha valaki társát szabad mozgásától megfosztja, akár csak rövid időre is. Pl. nem engedi ki a mosdóból, vagy oda bezárja. Ugyanez megvalósulhat az öltözőben, a tornateremben is, akár egy tanteremben is előfordulhat. Kivételes esetben fordul elő iskolai körülmények között.


A pszichikai erőszak
 • Az elkövetők társukat hosszú időn át szóban nyíltan támadják
 • Szándékosan kellemetlenséget okoznak vagy próbálnak okozni pl. kizárják a csoportból, kiközösítik az osztályból - (hústorony),
 • Megfélemlítik, gyötrik, megalázzák, elnyomják, terrorizálják
 • Az elkövetők általában csoportosan valósítják meg. Kíméletlenek, követelődzők, rendzavarók.

Bűncselekményi alakzatok a pszichikai erőszaknál

12.    Zsarolás

E tárgykörben feljelentés szinten soha nem érkezik a rendőrségre. Egyéb információk alapján jut tudomásunkra időnként egy-egy eset. A diákok sokszor kihasználják társaik érzelmi labilisságát, visszahúzódottságát. Próbálnak érzelmeikre hatva olyan dolgokat kikényszeríteni, olyan érveket felsorakoztatni, ami biztos félelmet kelt bennük és nem mernek ellentmondani. Példának okáért:  „ha nem javítod át a jegyemet, akkor kiteszünk a bandából, elvesszük a barátnődet, mindkettőtöket kicsinálunk.” 
„Vagy leereszted a tanár kocsijának kerekeit, vagy elmondjuk anyádnak, hogy apád csalja egy szőkével.”  


Megtörtént esetek. Bűncselekményi szintet el nem érő érzelmi zsarolás!

*„A diák az ablakon kimászva kiabál vissza a tanárnak, ha nem engedsz ki az óráról, akkor leugrok az emeletről.”
*„Vagy frankón megcsinálod  a házimat, vagy tovább csúfollak, hogy stréber vagy. „
*„Ha nem írod meg helyettem a dolgozatot,  akkor elmondom anyádnak, hogy idősebb barátnőd van.”


13.    Zaklatás

Ilyen típusú, pszichikai erőszak körébe tartozó bűncselekményről még nem olvastunk feljelentést iskolai erőszak témakörben. Fent felsorolt példák között azonban előfordulhat olyan, melyet az elkövető többször, mintegy lelki ráhatásként, nyomásként alkalmaz, hogy célját elérje. Ilyenkor a sértett életébe bosszantóan beavatkozik, őt gyakran hívja telefonon, gyakran küld részére azonos tartalmú fenyegetésről üzenetet, vagy éppen személyesen teszi meg mindezt. Közben nem is sejti, bizonyítékokat gyűjt egy büntetőeljáráshoz. Zaklatás esetleges témája lehet itt is egy osztálytárs cigány származása.


Mikor milyen formában forduljunk a rendőrséghez?

A gyermekvédelmi szakemberek nagy százalékban sehol nem tanultak büntetőjogi ismereteket. Ezért egy-egy megtörtént erőszakos eset során számukra érthetően gondot okoz, pontosan mit is kell tenni. Kivel vegyék fel a kapcsolatot, kinek szóljanak, egyáltalán mit tudnak tenni? A kezdeményezett rendőri intézkedések az intézményvezetők körében sem egységesek. Ebben szeretnénk az Önök segítségére lenni.


Mely bűncselekmények esetén kell azonnal segítséget kérni?

Súlyos bűncselekmény elkövetése esetén mindenképpen

Ezek pl.
-rablás,
-zsarolás,
-kényszerítés,
-közfeladatot ellátó személy elleni erőszak,
-súlyos testi sértés.


Mikor lehet mérlegelni, szükség van-e azonnal a rendőrre?

Garázdaság, könnyű testi sértés, zaklatás, rongálás

Hívjon rendőrt, ha
 • több elkövető szervezetten hajt végre jogsértést,
 • a sértett megsérül (őt azonnal el kell látni),
 • az elkövetőnél az iskolai intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek,
 • az elkövető korábban is követett el hasonló bűncselekményt.

Csak feljelentés…
 • Jegyzőkönyvön felvéve a panaszirodán
 • Írásban postai úton, faxon, e-mail-ben továbbítva a rendőrség vezetője részére
 • Arra is mód van, hogy előre elkészített írásbeli feljelentést befogadja a rendőrség

Mikor?

-Pl. egyetlen pofon, hajhúzás, lökdösődés, rugdosás, fejelés gáncsolás, vagy fenyegetés esetén,
-Ha mérlegelés esetén úgy dönt az iskola vezetője, pedagógusa, ill. a szülő, hogy nem szükséges azonnal rendőrt hívni.


Az iskolai konfliktus helyzetek általunk észlelt legfőbb okai
 • Családi háttér szülői felelősség hiánya (a megengedő és elhanyagoló szülőknélegyaránt; szabálykövető magatartás nem alakult ki; beszélgetések csak hétvégén;gyermek unatkozik; szabadidős elfoglaltság hiánya)
 • Tájékozatlanság (pedagógusok és diákok részéről is)
 • Résztvevők nem tudják, hol húzódnak a cselekedeteik határai
 • Elkövetők csak a sokadik megnyilatkozás alkalmával szembesülnek tettük következményeivel („csordultig tele a pohár”)
 • Az iskola hírneve a legfontosabb

Ajánlásaink
 • Körültekintő barátválasztás. Szülők ismerjék gyermekük barátait, tudják azok elérhetőségét és lakcímét.
 • Sokszor és sok beszélgetés! Otthon minden nap beszéljék meg, kivel mi történt aznap!
 • A felgyülemlett feszültséget nap mint nap le kell vezetni!
 • Meg kell különböztetni a jó heccet a bűncselekménytől! Ne feledjék, baj lehet belőle!
 • Nem csak saját biztonságukért, társaik testi épségéért is felelősek!


logo
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

 • A serdülőkor kritikus életszakasz: új identitás formálása kezdődik, kialakul a felnőttkorra jellemző szexuális magatartás, újraértelmeződnek a családi- és kortárskapcsolatok, előtérbe kerülnek a pályaválasztással kapcsolatos kérdések. Felbomlik a gyermekkor egyensúlya, és hosszú évek alatt alakul az új, a felnőtt életet jellemző egyensúly. Ez az átmeneti időszak egyrészt szélsőségeket hordoz magában, másrészt lehetőségeket is kínál fontos kérdések megválaszolására: „ki vagyok én?” , „merre tartok?” stb.

 • 2011. június. 26.

  A zaklatás, a szexuális erőszak (ide tartozik minden olyan szexuális tevékenység, amihez nem adtad a teljes beleegyezésed) és bármilyen tettlegesség törvénybe ütközik, akkor is ha az elkövető a jelenlegi vagy volt partnered. Ha bűncselekményt követtek el ellened, érdemes a rendőrséghez, ha megsérültél orvoshoz is fordulnod.
  Heart beat egy európai project, amelynek célja, hogy megelőzze az erőszakot a fiatalok párkapcsolataiban. A projektet az Eu Bizottság Daphne III programja támogatja.

OGYEI © 2011