Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány

nov.15

A Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítványt 2007-ben közhasznú szervezetként 10269 szám alatt vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság. Az Alapítvány célja a gyermekek jogainak hatékony védelme a visszaélés valamennyi formájával szemben, valamint a gyermekek jogainak népszerűsítése.Ennek érdekében 2010-ben új projektet indítottunk. A programmal, mellyel elsősorban az oktatási-nevelési intézményekbe szeretnénk eljutni – a gyermekek emberi jogi nevelésének megerősítésére, és ezzel párhuzamosan a pedagógusok gyermeki jogi ismereteinek növelésére törekszünk.Tapasztalataink szerint a közoktatási intézményekben sok nehézségbe ütközik a minden szereplő érdekét szolgáló, együttműködésre épülő partnerség kialakítása a gyermek-pedagógus-szülő alkotta sajátságos viszonyrendszerben. Sok esetben a problémákat a megfelelő tájékozottság hiánya, a jogok és kötelességek ismeretében és helyes értelmezésében mutatkozó félreértések okozzák. Éppen ezért elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a viszonyrendszer minden szereplője megfelelő jogismerettel rendelkezzen. Alapítványunk ennek érdekében olyan komplex jogismeret növelő, jogtudat fejlesztő programot kínál, amely egyszerre irányul a pedagógusok, a szülők és a gyermekek felé.Tevékenységünk célja, hogy a pedagógusok olyan jogi ismertekkel is rendelkezzenek, amelyek kellőképpen felvértezik őket ahhoz, hogy szakmájukat az őket megillető méltósággal végezhessék. Célunk továbbá az abban való segítségnyújtás, hogy a szülők megfelelő súllyal átlássák a gyermeknevelésben őket terhelő, felelőséggel járó feladatokat, és ezek teljesítéséhez a pedagógusban partnert lássanak. Ugyanakkor e célok eléréséhez szükségesnek mutatkozik a gyermekek jogtudatának fejlesztése is, amely arra is irányul, hogy tisztázzuk azokat a félreértéseket, amelyek alapján a gyermekek abban a tudatban vannak, hogy jogaik parttalanul és korlátozások nélkül gyakorolhatók.

http://www.gyija.hu/drupal/

 • Elismerve, hogy - bár a szülői magatartás a család magánügye - azt közügynek kell tekinteni, és minden szükséges intézkedést meg kell tenni a szülők támogatására és a pozitív szülői magatartáshoz szükséges feltételek megteremtésére.

 • 2011. július. 05.

  Gyermekjogokkal kapcsolatos hasznos linkek:
  • UNICEF
  • Tények és adatok az Európai Unióról
  • The European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)
  • Child Rights Information Network
  • Childwelfare Information Gateway
  • Eurochild

   

OGYEI © 2011