Gyermekjogi Kör

nov.15

A Gyermekjogi Kör egy 2010 decemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán alakult hallgatói öntevékeny csoport, melynek célja a gyermekek és gyermeki jogok szempontjából átfogóan vizsgálni a jogrendszert és az ehhez kapcsolódó társadalmi problémákat. Ennek keretében vizsgálatunk kiterjed a gyermekek jogainak az alkotmányjog, polgári jog, családjog, közigazgatási jog, büntetőjog és büntetés-végrehajtási jog, közigazgatási eljárásjog és a nemzetközi jog területén való vizsgálatára azok érvényesülése vagy háttérbe szorulása szempontjából. A társadalmi problémákat ezen felül a gyermekek helyzetének és jogainak kriminológiai, szociológiai, pszichológiai aspektusain keresztül igyekszünk vizsgálni. Célunk továbbá az, hogy a gyermekjogok, gyermekvédelem iránt elkötelezettek közös munka révén jobban elmélyülhessenek az általuk választott konkrét témában a komplex szemléletmód jegyében.A Kör nyitott mindenki előtt, aki a gyermekjogok, a gyermekvédelem, a fiatalkorúak büntetőjoga vagy más speciális szakterület iránt érdeklődik, így a joghallgatókon kívül más tudományterületekről is szívesen várjuk az érdeklődőket, különösen a pedagógus, pszichológus, szociológus és védőnő szakos, valamint orvostanhallgatókat. Igyekszünk megteremteni előbb egy ELTE-n belüli, majd egy egyetemünkön túlmutató együttműködést, melynek során a hallgatók már nem csak oktatóktól, hanem egymástól is tanulhatnak.

 • Elismerve, hogy - bár a szülői magatartás a család magánügye - azt közügynek kell tekinteni, és minden szükséges intézkedést meg kell tenni a szülők támogatására és a pozitív szülői magatartáshoz szükséges feltételek megteremtésére.

 • 2011. július. 05.

  Gyermekjogokkal kapcsolatos hasznos linkek:
  • UNICEF
  • Tények és adatok az Európai Unióról
  • The European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)
  • Child Rights Information Network
  • Childwelfare Information Gateway
  • Eurochild

   

OGYEI © 2011