Verekedés

okt.03

A részletes módszertani leírás itt olvasható. Az alábbiakban a verekedés legjellemzőbb eredményeit mutatjuk be 2010-ben készült, legutóbbi adatfelvétel alapján.Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kortársbántalmazás és a verekedés nem ugyanaz a jelenség, és a kettő összefüggése esetleges. Az előbbi esetében egyértelmű a felek közötti egyenlőtlenség, míg a verekedés egyértelmű ismérve a hasonló erőviszony megléte. A tanulók 61,4%-a az utóbbi 12 hónapban nem vett részt verekedésben, míg 8,2%-uk négyszer vagy többször is verekedett. Mind az egyszeri, mind a többszöri verekedésekben résztvevők aránya a kor növekedésével csökken. A fiúk szignifikánsan nagyobb része vett részt verekedésben valamilyen gyakorisággal, de figyelemreméltó arány, hogy a lányok közel egynegyede is verekedett valamilyen gyakorisággal az elmúlt évben.

A verekedések gyakorisági arányai az elmúlt 12 hónapban nem és évfolyam szerint (N=8039)
Grafikon_-_Verekeds

Tekintettel arra, hogy a fenti kutatás az Országos Gyermekegészségügyi Intézet szakmai felügyeletével zajlik, felhívjuk a figyelmet, hogy a bemutatott adatok közlése, idézése a nevezett kutatás 2010.évi nemzeti jelentésére hivatkozva szakszerű és etikus. 

Forrás:

Zsiros, E.,& Örkényi, Á., (2011) Iskola, kortársbántalmazás. In:Németh, Á.,& Költő, A. (szerk.). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.
Készítette: Zsiros Emese, Örkényi Ágota, Várnai Dóra

 • Elismerve, hogy - bár a szülői magatartás a család magánügye - azt közügynek kell tekinteni, és minden szükséges intézkedést meg kell tenni a szülők támogatására és a pozitív szülői magatartáshoz szükséges feltételek megteremtésére.

 • 2011. július. 05.

  Gyermekjogokkal kapcsolatos hasznos linkek:
  • UNICEF
  • Tények és adatok az Európai Unióról
  • The European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)
  • Child Rights Information Network
  • Childwelfare Information Gateway
  • Eurochild

   

OGYEI © 2011