qweqwe

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című nemzetközi hátterű, országosan reprezentatív egészségmagatartás kutatás keretében évek óta vizsgáljuk a kortársbántalmazás jelenségét.

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című nemzetközi hátterű, országosan reprezentatív egészségmagatartás kutatás keretében évek óta vizsgáljuk a kortársbántalmazás jelenségét.

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című nemzetközi hátterű, országosan reprezentatív egészségmagatartás kutatás keretében évek óta vizsgáljuk a kortársbántalmazás jelenségét.

2011. június. 24.

A WHO felmérése szerint a gyermekbántalmazás és elhanyagolás elkövetői 50 %-ban a természetes szülők, 17%-ban a idegen, 17%-ban az anya új partnere, 6%-ban mostohaszülők, 10%-ban egyéb személyek.

  • Ezen az oldalon „száraz” statisztikai adatok találhatók, azonban ezek mögött az adatok mögött szomorú, sokszor tragikus sorsok rejtőznek. A statisztikák segítségével rálátásunk lesz a probléma nagyságára, súlyára. Bár a magyar adatszolgáltatás sok tekintetben hiányos, gyakran nem is rendelkezünk nemzetközileg összehasonlítható adatokkal (pedig nagyon fontos lenne), mégis lényeges, hogy az, amit tudunk, láthatóvá tegyük.

  • 2011. július. 05.

    Orvosi ügyeletek
    Drogambulanciák
    Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet (SZMI) Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
    Tanácsadó szervezetek

OGYEI © 2011