A bántalmazottság gyakorisága nem szerint

szept.30

A részletes módszertani leírás itt olvasható. Az alábbiakban a bántalmazásban való érintettség legjellemzőbb eredményeit mutatjuk be 2010-ben készült, legutóbbi adatfelvétel alapján. Mivel a kortárs bántalmazás fontos ismérve, hogy ismétlődő jellegű, érdemes azt is vizsgálni, hogy a bántalmazottság milyen gyakran fordul elő. Bár az eseti jellegű bántalmazás is lehet traumatikus az áldozatra nézve, szigorú értelemben a többszöri, rendszeres zaklatás tekinthető kortársbántalmazásnak.A bántalmazottságot tekintve (vagyis a „Milyen gyakran bántalmaztak téged az elmúlt néhány hónapban?” kérdésre adott válaszok alapján), a tanulók több mint háromnegyedét nem bántalmazták az adatfelvételt megelőző hónapban, míg 17,4%-át 1-2-szer, 2,6%-át hetente többször is. A fiúk nagyobb arányban számolnak be arról, hogy valamilyen gyakorisággal bántalmazták őket.

A bántalmazottság gyakorisága nem szerint az 5–11. osztályos tanulók körében (N=8013)

Grafikon_bntalmazottsg_gyakorisg

Tekintettel arra, hogy a fenti kutatás az Országos Gyermekegészségügyi Intézet szakmai felügyeletével zajlik, felhívjuk a figyelmet, hogy a bemutatott adatok közlése, idézése a nevezett kutatás 2010.évi nemzeti jelentésére hivatkozva (link) szakszerű és etikus.

Forrás:

Zsiros, E.,& Örkényi, Á., (2011) Iskola, kortársbántalmazás. In:Németh, Á.,& Költő, A. (szerk.). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.
Készítette: Zsiros Emese, Örkényi Ágota, Várnai Dóra
  • Ezen az oldalon „száraz” statisztikai adatok találhatók, azonban ezek mögött az adatok mögött szomorú, sokszor tragikus sorsok rejtőznek. A statisztikák segítségével rálátásunk lesz a probléma nagyságára, súlyára. Bár a magyar adatszolgáltatás sok tekintetben hiányos, gyakran nem is rendelkezünk nemzetközileg összehasonlítható adatokkal (pedig nagyon fontos lenne), mégis lényeges, hogy az, amit tudunk, láthatóvá tegyük.

  • 2011. július. 05.

    Orvosi ügyeletek
    Drogambulanciák
    Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet (SZMI) Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
    Tanácsadó szervezetek

OGYEI © 2011