Vajon a verekedők és a társaikat bántalmazók ugyanazok a diákok? – Avagy a verekedés, az áldozattá válás és mások bántalmazása közti átfedés

okt.18

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című nemzetközi hátterű, országosan reprezentatív egészségmagatartás kutatás keretében évek óta vizsgáljuk a kortársbántalmazás jelenségét. A részletes módszertani leírás itt olvasható. A most bemutatott elemzésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a verekedés és a kortárs-bántalmazás mennyiben egymással átfedő jelenségek.

A  kortársbántalmazásnak  része  lehet  a  fizikai  agresszió,  a  verekedés  azonban  nem  feltétlenül  bántalmazás.  A verekedés nemcsak az erőszakot jelenti, hanem olyan egyénre is utalhat, akire általában jellemző a kockázatos életmód (Sosin et al., 1995). További fontos különbség, hogy  a  verekedés   egyenlő   fizikai   erőviszonyok   mellett   értelmezendő,  és lehet egyszeri viselkedés (míg a bántalmazás ismétlődő jelenség). A verekedést külön nem határoztuk  meg  a  kérdőívben,  és nem  is  korlátoztuk  az  iskola helyszínére.

A tanulókat arról kérdeztük, hogy „Az utóbbi 12 hónapban milyen gyakran verekedtél?”. A lehetséges válaszkategóriák: egyszer sem verekedtem/egyszer/ kétszer/ háromszor/ négyszer vagy többször.

A kortárs-bántalmazást vizsgáló kérdésekkel (link) összevetve azt találtuk, hogy az elkövetők   egyharmadára   (33,5%)   és  az  elkövető-áldozatok  egyharmadára  (34,5%)  is  igaz,  hogy az elmúlt egy évben egyszer sem verekedtek.  Ugyanakkor  az  áldozatokról  (13,2%)  és  a  bántalmazásban nem érintett tanulók 8,9%-áról is elmondható, hogy legalább háromszor  verekedtek  az  elmúlt  12  hónapban.  Ez azt jelenti, hogy a verekedés és a bántalmazás közti átfedés mérsékelt.   Ez  is  utal   arra,   hogy   két   különböző jelenségről van szó. A bántalmazás és a verekedés nemzetközi kutatásának eredményei szerint ez általános jelenség, a két csoport jellemzői további kutatás tárgyai lehetnek a szociológiai, pszichológiai és környezeti tényezők bevonásával (Todd et al., 2004).

Sosin,  D.M.  et  al.  (1995).  Fighting  as  a marker  for  multiple problem behaviour in Adolescents. Journal of Adolescent Health 16 (3), 209-215.
Todd, J.,  Currie,  C.,   Mellor,   A.,   Johnstone,   M.,   Cowie,   M.  (2004).  Bullying  and  fighting  among  schoolchildren  in Scotland: age and gender trends and cross-national comparisons, The University of Edinburgh. 

  • Ezen az oldalon „száraz” statisztikai adatok találhatók, azonban ezek mögött az adatok mögött szomorú, sokszor tragikus sorsok rejtőznek. A statisztikák segítségével rálátásunk lesz a probléma nagyságára, súlyára. Bár a magyar adatszolgáltatás sok tekintetben hiányos, gyakran nem is rendelkezünk nemzetközileg összehasonlítható adatokkal (pedig nagyon fontos lenne), mégis lényeges, hogy az, amit tudunk, láthatóvá tegyük.

  • 2011. július. 05.

    Orvosi ügyeletek
    Drogambulanciák
    Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet (SZMI) Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
    Tanácsadó szervezetek

OGYEI © 2011